Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony wydawnictwa Nowa Era

6 lipca 2022 0 Comments

Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony to podręcznik, który został wydany jako pierwsza część z serii edukacyjnej mająca na celu umiejętne przeprowadzenie wszystkich studentów przez geografię na etapie szkoły średniej. Głównym zadanie podręcznika jest również pokierowanie uczniów w taki sposób, by osiągnęli jak najlepsze wyniki podczas egzaminu maturalnego. Podręcznik oblicza geografii 1 zakres rozszerzony, został wydany przez jednego z najbardziej cenionych wydawnictw w Polsce Nowa Era. Od bardzo wielu lat zajmuje się przygotowaniem wysoko cenionych przez zarówno uczniów, jak i nauczycieli materiałów użytku szkolnego. Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony skierowany jest do uczniów liceum ogólnokształcącego, a także technikum. Dzięki temu podręcznikowi uczniowie mogą zrealizować naukę z przedmiotu geografii ogólnej na poziomie rozszerzonym. Autorami podręcznika oblicza geografii 1 zakres rozszerzony są Paweł Kroh, Marek Więckowski i Roman Malarz. 

Co zawiera podręcznik, oblicza geografii 1 zakres rozszerzony?

Podręcznik oblicza geografii 1 zakres rozszerzony, zawiera informacje o geografii fizycznej, a także wszelkie dane o ukształtowaniu się terenu, erozja i akumulacja działalności  lądolodów. Dzięki temu uczeń może zrozumieć to, co ma przekazywane na lekcji. Infografiki, wykresy oraz zdjęcia zastosowane w książce mają za zadanie zwizualizować kwestie poruszane podczas zajęć lekcyjnych. 

Co jeszcze można wyróżnić w książce oblicza geografii 1 zakres rozszerzony? 

 
 Dzięki podręcznikowi najbardziej zawiłe procesy geograficzne opisane w książce wytłumaczone są w przystępny dla studenta sposób. Podręcznik oblicza geografii 1 zakres rozszerzony, napisany jest zrozumiałym językiem dla wszystkich uczniów. Sekcje powtórkowe zamieszczone na końcu rozdziału pomagają studentom podczas powtarzania materiału, gdy przygotowuje się on do kartkówki. 
 
 
Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony skierowany jest dla licealistów, oblicza geografii 1 zakres rozszerzony napisany jest zrozumiałym językiem, oblicza geografii 1 zakres rozszerzony zawiera ciekawe infografiki.