oblicza geografii 1 zakres rozszerzony wydawnictwa Nowa Era

6 lipca 2022 0 Comments

Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony to podręcznik szkolny skierowany w głównej mierze dla wszystkich studentów liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Publikacja realizuje na poziomie rozszerzonym cały materiał niezbędny dla uczniów przygotowujących się do zdania egzaminu maturalnego. Autorami podręcznika są wybitni teoretycy Roman Malarz, Paweł Kroh oraz Marek Więckowski. Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony to podręcznik szkolny, który jest zgodny z najnowszym programem nauczania zgodna z najnowszą reformą edukacji. Książka zawiera niezbędne informacje o geografii fizycznej, a także uczy studenta, w jaki sposób dochodzi do ukształtowania się terenu, jak powstają erozje oraz akumulacja działalności lądolodów i lodowców. 

Dlaczego warto uczyć się z podręcznika Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony do kupienia?

Wszelkie zawiłe procesy geograficzne przedstawione są w bardzo przystępny dla ucznia sposób. Podręcznik oblicza geografii 1 zakres rozszerzony, napisany jest w zrozumiałej formie, dlatego uczeń nie ma problemu ze zrozumieniem przerabianego materiału. Wykorzystanie infografiki, zdjęć, a także wykresów ułatwia studentom zwizualizowanie wszelkich omawianych na zajęciach lekcyjnych kwestii. Najbardziej istotne z punktu widzenia ucznia informacje są pogrubione. Dzięki temu uczeń może szybko odszukać najbardziej istotne fragmenty podręcznika, by móc szybko nauczyć się przed egzaminami. 

 Dodatkowa pomoc praktyczna zamieszczona w podręczniku oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Dodatkowymi elementami ułatwiającymi studentom naukę są ćwiczenia powtórzeniowe, a także testy mające na celu sprawdzenie dotychczasowej wiedzy studenta. Sposób na zadania pozwala studentom przygotowanie się do zdania matury, ponieważ prowadzą go krok po kroku, w jaki sposób rozwiązać dane zadanie. 
 
Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony pomaga studentom w zdaniu matury, oblicza geografii 1 zakres rozszerzony napisany jest niezwykle prostym dla studenta językiem, oblicza geografii 1 zakres rozszerzony ułatwia zdanie kartkówki.